Rodzinne Domy Dziecka

Dokument pokazuje codzienne życie w rodzinnych domach dziecka. Opowiada o radościach i troskach zarówno dzieci jak i rodziców. Przede wszystkim jednak pokazuje, jak pozytywny wpływ na rozwój dzieci ma przebywanie z rodzinami.

This is a documentary about family children’s homes. The document shows the daily life of the family’s homes. It talks about the joys and concerns from the perspective of both children and parents. First of all, it shows how positive impact on children has to grow up by these families.