Przestrzenie

Artysta ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1964 roku. większość jego prac powstawało w technikach linorytu, drzeworytu i wypukłodruku.

A documentary about a graphic artist Ryszard Gieryszewski. The artist graduated from Academy of Fine Arts in Warsaw in 1964. He took part in a lot of exhibitions in Poland and abroad. The graphic technics: linocut, woodcut, block printing.